You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
0907 977 203
         v pracovné dni 8:00 - 18:00
Rašelinové zábaly dodávame už 20 rokov

E-shop | eureko.sk

Respirátor C-FIT trieda ochrany FFP2 25ks

Účinnosť filtrácie tohto respirátora FFP2 je dosiahnutá elektrostaticky nabitými mikrovláknami, ktoré priťahujú a zachytávajú vzdušné častice.

 • Výrobca: BTL, a.s.
 • Kód produktu: C-FIT
 • Dostupnosť: Na sklade 10 ks, u Vás vo štvrtok 18.04.2024
24,50 € bez DPH: 20,42 €
- +

Respirátor C-FIT trieda ochrany FFP2

Zdravotnícke respirátory BTL C-FIT sú špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu bezpečnosť a pohodlie.
Účinnosť filtrácie týchto respirátorov FFP2 je dosiahnutá elektrostaticky nabitými mikrovláknami, ktoré priťahujú a zachytávajú vzdušné častice.

Základné vlastnosti respirátora C-FIT

 • Vysoká filtračná účinnosť pre maximálne bezpečie
 • Ľahké dýchanie vďaka nízkemu dychovému odporu
 • Ergonomický tvar respirátora sa prispôsobí väčšine tvarov tvárí
 • Tvarovateľná nosová svorka na prispôsobenie tvaru respirátora na nos- zosilnená, dva drôtiky
 • Jednoduché ušné pripevnenie pre rýchlu manipuláciu
 • Ochrana proti prieniku tekutín
 • Elektrostatický náboj

Parametre respirátora C-FIT

Model
C-FIT zdravotnícky respirátor
Trieda ochrany
FFP2
EN 14683:2019 + AC:2019
Ochrana proti prieniku tekutinami
EN 14683:2019 + AC:2019
Bakteriálna a vírusová filtračná účinnosť ≥ 99.9 % podľa EN14683
EN 149:2001 + A1:2009
NaCl filtračná účinnosť > 96 %
Výdychový ventil
Nie
CE
1024

Respirátor C-FIT trieda ochrany FFP2

Pokyny pre správne použitie respirátora C-FIT

 1. Mierne ohnite a vytvarujte nosnú časť respirátora.
 2. Uchopte respirátor za gumičky ukazováčikom a palcom tak, aby nosný diel smeroval hore.
 3. Umiestnite respirátor pod bradu cez ústa a nos tak, aby nosný diel smeroval hore. umiestnite pravú gumičku za pravé ucho. Umiestnite ľavú gumičku za ľavé ucho.
 4. Pomocou prostredníkov na oboch rukách vytvarujte nosnú časť respirátora podľa tvaru vášho nosa tak, že jemne zatlačíte na obidve strany a prstami budete pohybovať od hora dolu, kým vám usadenie respirátora na nose nebude vyhovovať.

  Na formovanie kovovej nosnej časti používajte obidve ruky. Použitie iba jednej ruky na formovanie môže spôsobiť nižšiu účinnosť respirátora a jeho neúplné utesnenie.

   

 5. Pokračujte v prispôsobovaní respirátora pre dobré priľahnutie/utesnenie okrajov, kým nebudete mať pocit, že ste dosiahli ideálne prispôsobenie respirátora vašej tvári. Teraz vykonajte kontrolu správnej tesnosti.

  Pred použitím výrobku sa uistite, že obal nie je žiadnym spôsobom poškodený, znečistený alebo kontaminovaný. Pred prispôsobovaním respirátora vašej tvári musíte zistiť, či okolo švov a zvarov respirátora nie sú žiadne diery, praskliny alebo iné viditeľné poškodenie. Nasadzujte si respirátor iba s čistými a vydezinfikovanými rukami.

Kontrola správnej tesnosti respirátora C-FIT

Vytvorte zo svojich dlaní kalíšok a priložte ich na respirátor. Nadýchnite sa a ostro vydýchnite. Dajte pozor na polohu respirátora.
Ak okolo nosa uniká vzduch, upravte respirátor znovu podľa pokynov z bodu 3. Ak uniká vzduch okolo okrajov respirátora, upravte polohu respirátora, prípadne skúste upraviť polohu upínacích gumičiek a zaistite, aby všetky okraje respirátora tesne priliehali k tvári.

Ak nemôžete dosiahnuť správne utesnenie, nevstupujte do kontaminovanej oblasti.
Vyhľadajte svojho nadriadeného a spýtajte sa ho na správne nasadenie výrobku a vykonajte kontroly tesnosti.

Pokyny na správnu likvidáciu použitého respirátora C-FIT

 1. Bez dotýkania sa vonkajšej časti respirátora pomaly stiahnite pravou rukou pravú gumičku spoza svojho pravého ucha.
 2. Pretiahnite si ľavou rukou ľavú gumičku spoza svojho ľavého ucha. Keď dávate respirátor dolu, držte respirátor za gumičky, nedotýkajte sa povrchu respirátora.
 3. Použitý respirátor uložte alebo zlikvidujte podľa zásad a postupov pre nakladanie s infekčným materiálom, ktoré používate vo vašom zariadení.

  Nedotýkajte sa povrchu použitého respirátora, môže byť kontaminovaný nebezpečnými časticami. S použitým produktom zaobchádzajte ako s infekčným odpadom.

Charakteristika respirátora C-FIT

Výrobok je schválený a navrhnutý tak, aby poskytoval ochranu dýchacích ciest tak, že filtruje potenciálne nebezpečné, škodlivé a dráždivé častice z vdychovaného vzduchu pri dýchaní tak, že znižuje dávku týchto častíc (expozíciu), ktorým je užívateľ vystavený, ak sa používa v súlade so všetkými pokynmi a obmedzeniami používania obecne platnými a uvedenými v tomto manuáli a ak sa používa v súlade splatnými bezpečnostnými a zdravotnými predpismi.

Výrobok sa uvádza na trh v súlade s požiadavkami Nariadenia (EÚ) 2016/425.

Výrobok sa uvádza na trh v súlade s požiadavkami normy EN 149:2001+A1:2009 v triede FFP2 NR.

Ak používate respirátor ako prostriedok na zníženie expozície určitým vzdušným časticiam (biologickým časticiam, prachu a pod.) môže produkt znížiť riziko expozície týmto vzdušným biologickým časticiam, nemôže však úplne vylúčiť riziko nákazy alebo ochorenia.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte užívateľský manuál a zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými požiadavkami, prevádzkovými postupmi a pokynmi k údržbe.

 • Je zakázané používať produkt akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v súlade s užívateľskou príručkou.
 • Ak trpíte astmou alebo iným ochorením dýchacích ciest, pred použitím respirátorov sa poraďte s lekárom.
 • Nepoužívajte v atmosfére obsahujúcej menej ako 19,5% kyslíka.
 • Konštrukciu tohto respirátora nijak nemeňte, neupravujte ani nepoužívajte na iný účel, ako je popísané v tomto manuáli.
 • Ak dôjde k poškodeniu respirátora počas jeho používania, okamžite opusťte kontaminovanú oblasť a respirátor opravte alebo vymeňte.
 • Nepoužívajte v atmosfére bezprostredne nebezpečnej pre život alebo zdravie.
 • Nepoužívajte, ak sú prekročené limity maximálnej koncentrácie použitia stanovené regulačnými orgánmi a normami.
 • Nesprávne používanie a údržba tohto produktu môže mať za následok zranenie alebo smrť.
 • Nikdy nevymieňajte, neupravujte, nepridávajte ani neodstraňujte žiadne súčasti výrobku. používajte iba náhradné diely odporúčané výrobcom.
 • Tento produkt sa nesmie používať dlhšie ako 8 hodín (jedna pracovná smena). Vždy, keď cítite, že sa dýchací odpor zväčšil alebo na konci každej pracovnej smeny, použitý respirátor zlikvidujte a vymeňte za nový.
 • Užívateľ respirátora musí byť pred začatím používania preškolený na jeho správne používanie.

Nepoužívajte respirátor ako ochranu pred toxickými časticami, plynmi alebo parami, ani pred rozpúšťadlami pri sprejovom nanášaní farieb.

Nepoužívajte tento respirátor v nádržiach, v uzavretých miestach alebo za okolností, kedy je pravdepodobné, že bude prítomný nebezpečný plyn alebo v atmosfére s nedostatkom kyslíka.

Tento respirátor by sa nemal používať, ak existujú podmienky proti dobrému utesneniu k tvári. Medzi také podmienky patrí – rast chlpov na brade alebo fúzov, bokombrád a použitie okuliarov alebo ľubovoľných iných zariadení obsahujúcich rámčeky, popruhy alebo podobné konštrukcie, ktoré prechádzajú medzi tesniacou hranou respirátora a tvárou nositeľa.

Ak je pre vás dýchanie náročné alebo sa objavia závrate alebo ľubovoľné iné známky úzkosti, okamžite opusťte pracovný priestor.

Nepoužívajte respirátor, ak vám poriadne nesedí, netesní, alebo ak vám nevyhovuje jeho veľkosť.

Návod na použitie a bezpečnostné opatrenia sú dôležité na správne používanie produktu a na predchádzanie rizikám zranenia a smrti. Je dôležité si ich dôkladne prečítať a riadiť sa nimi.

Respirátor smie používať iba jedna osoba.

Údržba a skladovanie výrobku

Udržujte respirátor čistý. Výrobok nie je určený na dezinfekciu ani sterilizáciu, nepoužívajte na čistenie výrobku dezinfekčné prostriedky a po použití výrobok zlikvidujte. Výrobok nie je určený na dezinfekciu alebo sterilizáciu pred ani po použití ani na opakované použitie. Tento produkt je určený pre maximálne jednu pracovnú smenu. Životnosť respirátora je 5 rokov a pri skladovaní by mal byť umiestnený v obale a skladovaný v čistom chladnom a suchom prostredí. Pri skladovaní chráňte proti prachu, chemikáliám, vlhkosti, nadmernému teplu a priamemu slnečnému žiareniu.

Nepoužívajte produkt po uplynutí doby uvedenej na obale.

 

Názov súboru Veľkost Vložené Odkaz
Prehlásenie o zhode pre respirátor C 50.11KB 11.10.2022 Na stiahnutie
Certifikát pre respirátor C 353.42KB 11.10.2022 Na stiahnutie
Celkové hodnotenie 0
Napísať recenziu
Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie