0907 977 203
Zákaznícka podpora, Pondelok - Piatok:    8:00 - 20:00
počet:
0 ks
cena:
0,00€

Tejpovanie ramena

Patologickým podkladom instability glenohumerálneho skĺbenia je poškodenie kĺbového puzdra v mieste jeho úponu na okraji kĺbovej jamky (labrum glenoidale). Najčastejšie, asi v 90% prípadov, sa hlavica humera vykĺbi dopredu nadol.

Klinicky nachádzame pérovitý odpor v ramene, bolestivosť, obmedzenie hybnosti, hmatnú hlavicu humera mimo kĺbovú jamku, zmenu kontúry m. Deltoideus. Kinesio tape aplikujeme až po repozícii!

Aplikáciou kinesio tapu sa snažíme v akútnej fáze o redukciu opuchu a bolesti lymfatickou korekciou, v ďalších fázach potom o mechanickú korekciu a stabilizáciu glenohumerálneho skĺbenia (elevácia humera a depresia AC skĺbenia), zlepšenie proprioceptívnej odpovede, navýšenie neuromuskulárnej kontroly.


AKÚTNE ŠTÁDIUM

Tejpovanie ramenaV akútnom štádiu aplikujte kinesio tape ako lymfatickú korekciu k rezorpcii opuchu a na zlepšenie lymfatickej drenáže. Bez napätia umiestnite kotvu kinesio tapu v neutrálnej pozícii segmentu do miesta funkčných lymfatických uzlín. Pretiahnite ramenný kĺb horizontálnou addukciou pre zadnú časť ramena a horizontálnou abdukciou pre prednú časť ramena. V pretiahnutí lepte s napätím do 20% tak, aby ste vytvorili "criss-cross" vzor a pokryli čo najväčšiu plochu opuchu. Pred zmenou postavenia v segmente kinesio tape dôkladne "zažehlite".

 

POSTAKUTNE ŠTÁDIUM

Tejpovanie ramenaV postakutnej fáze môžete lymfatickú korekciu vymeniť za korekciu priestorovú, typ "sieť". V neutrálnej pozícii segmentu, bez napätia nalepte kotvu "siete". Segment uveďte do pretiahnutia. K pretiahnutej zadnej časti ramenného kĺbu položí klient ruku ošetrovanej hornej končatiny na druhé rameno. V pretiahnutí, s napätím tapu do 20%, rozprestrite jednotlivé pruhy "siete" od seba pre pokrytie čo najväčšej plochy. Výsledná aplikácia priestorovej korekcie typu "sieť" na ramenný kĺb v postakutnom štádiu. Pre aplikáciu "siete" na prednú časť ramenného kĺbu uveďte segment do pretiahnutia extenziou alebo horizontálnou abdukciou.

 

Tejpovanie ramenaNeskôr vymeníme priestorovú korekciu za korekciu mechanickú, k stabilizácii ramenného skĺbenia. Pred vlastnou aplikáciou kinesio tapu skorigujte klienta (predsun hlavy, protrakcia ramien, hyperkyfóza hrudnej, a pod.) do čo možno najideálnejšieho postavenia. Kotvu prvého kinesio tapu nalepte bez napätia, v neutrálnej pozícii segmentu (dostatočne dlhú!) Do oblasti medioklavikulárnej línie pod klavikulu.

 

Tejpovanie ramenaJednou rukou fixujte kotvu tapu, aby nedošlo k prenosu napätia, a druhou rukou napnite kinesio tape na 50-75%. Vyzvite klienta, aby ošetrovanú hornú končatinu uviedol do vonkajšej rotácie v ramene (v prípade posteriórnej instability, u anteriornej by vykonal vnútornú rotáciu) a v tomto postavení napnite bazu tapu (zhruba od oblasti proc. Coracoideus) na 50-75% a veďte ju horizontálne v línii spina scapulae až do polovice m. deltoideus. V túto chvíľu nalepenú časť tapu dôkladne "zažehlite".

 

Tejpovanie ramenaTeraz vyzvite klienta, aby dal ruku ošetrovanej hornej končatiny na druhé rameno a zvyšok tapu dolepte bez napätia pod spinu scapulae. Pred zmenou pozície kinesio tape dôkladne "zažehlite".

 

Tejpovanie ramenaDruhý tape aplikujte rovnako ako mechanickú korekciu. Tento tape zaisťuje depresiu AC skĺbenia. Lepte od stredu tapu s napätím 50-75%. Tape veďte priamo cez AC kĺb.

 

Tejpovanie ramenaPre dolepenie zadného konca tapu bez napätia, uveďte segment do pretiahnutia flexiou alebo horizontálne addukciou ramena.

 

Tejpovanie ramenaPredný koniec tapu dolepte bez napätia v pretiahnutom segmente extenziou alebo horizontálnou abdukciou ramena.

 

Tejpovanie ramenaCelková aplikácia pri instabilite ramenného kĺbu umožňuje aktívne ROM, znižuje bolesť a centruje kĺb.

 

2. MOŽNOSŤ: Variant pri multiaxiálnej instabilite. Mechanická korekcia doplnená o funkčnú korekciu - čierny tape, ktorá v tomto prípade podporuje humerus v abdukciu a eleváciu.

Tejpovanie ramena Tejpovanie ramena


3. MOŽNOSŤ: Variant aplikácie pri instabilite ramenného kĺbu v kombinácii so základnou facilitačnou technikou na m. Deltoideus k podpore svalového tonusu a tým stabilizácia hlavice humera v kĺbovej jamke.

Tejpovanie ramena Tejpovanie ramena Tejpovanie ramena Tejpovanie ramena

 

Potrebný materiál, aby ste to mohli zatejpovať rameno je tu


Zdroj:

KOBROVÁ, J., VÁLKA, R. Terapeutické využití kinesio tapu. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4294-6


Prečítajte si aj ďalšie informácie a postupy s použitím Temtext tejpov

 

Späť

 

O autorovi

Ing. Juraj Daniel-Čarný

Koordinátor pre e-shop eureko.sk a Martinov starší kolega. Predajom tepelnej terapie pomocou jednorazových rašelinových zábalov a potrebnej ohrievacej techniky sa zaoberám od roku 2002.

Komentáre

Váš komentár